Oostdijk's Ceridwen Maybelline, 2015 (a), Ster


Oostdijk's Ceridwen Maybelline, Ster, 2015, merrie, valk (Kastanjehof Amico x Oostdijk's Ceridwen Memory, vrl. keur) is het eerste veulen van onze Memory. De combinatie met meervoudig bronze medal winnaar Kastanjehof Amico bleek een hele goede. Maybelline behaalde als veulen en als 2-jarige een 1e premie bij de NWPCS. Tijdens de Int. Show in Zolder-Heusden werd ze reserve overall Veulenkampioen en mocht ze een BWPCS silver medal in ontvangst nemen. In 2018 mocht ze als 5e opstellen in een grote, sterke groep 3-jarigen op de Nationale Keuring en kreeg ze het 'Ster' Predikaat!

 

Maybelline heeft in april 2019 haar eerste veulen gekregen van de prachtige en zeer rastypische Springbourne Elmer. Dit mooie valk, merrieveulen hebben we Oostdijk's Ceridwen Meredith genoemd is wordt aangehouden.

Maybelline is drachtig gescand van Vollenhofs Galactic Power voor een 2020 veulen.

Oostdijk's Ceridwen Maybelline, Ster, 2015, mare, buckskin (Kastanjehof Amico x Oostdijk's Ceridwen Memory, vrl. keur) is the first foal out of Memory. The combination with Amico, prooved to be a very good one! She became Reserve Foal Champion during the BWPCS Int. Show at Heusden Zolder and received a Silver Medal.

At the NWPCS Regionals she received a First Premium as a foal and as a 2-year old. In 2017 she became 4th at the Nationals! In 2018 she became 5th at the Nationals is a large en strong group and she received the 'Ster' predicate!

 

Maybelline gave us in April 2019 a lovely well moving fillyfoal by Springbourne Elmer! This little buckskin stunner Oostdijk's Ceridwen Meredith is retained! 

Maybelline is scanned in foal by Vollenhofs Galactic Power for a 2020 foal!

 Stal Oostdijk Welsh A & B

"My view is a view, not the one and only view"

Stal Oostdijk

Jacqueline en Gwendolyn de Kever-Pankow

Oostdijk 10  -  4589 RK  Ossenisse (NL)

0031 683714055  -  jdekever@hotmail.com